Trong thời gian 02 ngày (25/4 và 3/5), phường Đậu Liêu đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và tuyên truyền, phổ biến GDPL tại tổ dân phố 2. Về dự có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, Ban công tác mặt trận và đông đảo nhân dân tổ dân phố 1,2, 5,6.

Đông đảo nhân dân đã về dự 

Công chức chuyên môn tuyên truyền một số nội dung của Luật Đất đai

Đại diện Công an phường tuyên truyền các nội dung về ATGT, PCCC,...

          Tại hội nghị, cán bộ và nhân dân được tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông, về Luật đất đai, chuyển đổi số, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em 

Nhân dân tham gia ý kiến

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị đầy trách nhiệm với 16 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, chế độ chính sách,…

Đồng chí Lê Thị Thanh Hải, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình các ý kiến

Tại hội nghị đối thoại, đồng chí Lê Thị Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận và tiếp thu, đồng thời kết luận và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể về nội dung, thời gian thực hiện cho các công chức chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết. Ngoài ra, những vấn đề mà nhân dân phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương đều được tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Bùi Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian qua, phường Đậu Liêu luôn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Mục đích của cuộc đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để Nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
  Bản đồ phường Đậu Liêu
   Liên kết website
  Thống kê: 264.420
  Online: 8