Tổ dân phố 1

- Có 175 hộ, 574 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 71,18ha

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp Bãi khe Nhà Hom chân núi Hồng Lĩnh; phía Bắc giáp Tổ dân phố 2; phía Tây giáp đất màu đồng Chợ và phía Nam giáp xã Vượng Lộc - huyện Can lộc.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 13 đảng viên; chi đoàn Thanh niên: 15 đoàn vên; Chi hội CCB: 36 hội viên; Chi hội Nông dân: 138 hội viên; Chi hội LHPN: 154 hội viên, chi hội Người cao tuổi: 89 hội viên...

Tổ dân phố 2

- Có 198 hộ, 548 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên: 67,93ha;

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp Bãi Rú Đông chân núi Hồng Lĩnh; phía Bắc giáp Tổ dân phố 3; Phía Tây giáp xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc; Phía Nam giáp Tổ dân phố 1.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 21 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 11 đoàn vên;  Chi hội CCB: 51 hội viên; Chi hội Nông dân: 142 hội viên; Chihội LHPN: 141 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 127 hội viên...

Tổ dân phố 3

- Có 198 hộ, 658 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 69,12ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp khe Cửa Trâm chân núi Hồng Lĩnh; phía Bắc giáp Khe Nhà Trò; phía Tây giáp xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc; phía Nam giáp tổ dân phố 2.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 22 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 16 đoàn vên; Chi hội CCB: 51 hội viên; Chi hội Nông dân: 188 hội viên; Chi hội LHPN: 168 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 116 hội viên...

Tổ dân phố 4

- Có 218 hộ, 726 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 73,31ha;

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp chân núi Bạch Tỵ; Phái Bắc giáp Tổ dân phố 5; phía Tây giáp xã Thanh Lộc huyện Can Lộc, phía Nam giáp Khe Nhà Trò.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 27 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 17 đoàn vên; Chi hội CCB: 48 hội viên; Chi hội Nông dân: 157 hội viên; Chi hội LHPN:: 178 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 130 hội viên...

Tổ dân phố 5

- Có 199 hộ, 612 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 68,08 ha;

- Vị trí địa lí: ; nằm ở phía Tây phường Đậu Liêu, phía Đông giáp chân núi Bạch Tỵ; phía Bắc giáp tổ dân phố 6; phía Tây giáp xã Thanh Lộc; Phía Nam giáp tổ dân phố 4.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 22 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 10 đoàn vên; Chi hội CCB: 41 hội viên; Chi hội Nông dân: 135 hội viên; Chi hội LHPN: 153 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 120 hội viên...

Tổ dân phố 6

- Có 186 hộ, 681 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 66,05ha;

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp chân núi Bạch Tỵ; phía Bắc giáp tổ dân phố 7; phía Tây giáp xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc; phía Nam giáp tổ dân phố 5.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 27 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 15 đoàn vên;  Chi hội CCB: 36 hội viên; Chi hội Nông dân: 122 hội viên; Hội LHPN: 158 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 127 hội viên...

Tổ dân phố 7

- Có 280 hộ, 939 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 83,66ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp chân núi Bạch Tỵ; phía Bắc giáp phường Nam Hồng; phía Tây giáp xã Thuận Lộc, phía Nam giáp tổ dân phố 6.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 51 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 20 đoàn vên; Chi hội CCB: 48 hội viên; Chi hội Nông dân: 156 hội viên; Chi hội LHPN: 237 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 178 hội viên...

Tổ dân phố 8

- Có 83 hộ, 310 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 41,33ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp xã Xuân Lĩnh huyện Nghi Xuân; phía Bắc giáp chân núi Mồng Gà thuộc dãy núi Hồng Lĩnh; phía Tây giáp khe Nhà Mù; phía Nam giáp Hồ chứa nước Đá Bạc.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 13 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 15 đoàn vên; Chi hội CCB: 36 hội viên; Chi hội Nông dân: 86 hội viên; Chi hội LHPN:: 154 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 60 hội viên...

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Bản đồ phường Đậu Liêu
 Liên kết website
Thống kê: 264.591
Online: 4