Diện tích: 2.431,04 ha

Dân số: tính đến tháng 7 năm 2020 là 5.048 người 

Mật độ dân số: 210 người/km2

Lao động: Trong độ tuổi lao động gồm có 3.195 người

(Trong đó: người có đủ khả năng lao động là: 2.792 người, 403 người không đủ khả năng lao động)

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Bản đồ phường Đậu Liêu
 Liên kết website
Thống kê: 184.176
Online: 25