Sáng ngày 9/4, phường Đậu Liêu đã tổ chức Khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2024. Dự lễ khai mạc có đại diện BCHQS thị xã, lãnh đạo Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ cùng các đoàn thể phường.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Các đại biểu tham gia Khai mạc

Trong thời gian tham gia huấn luyện, lực lượng Dân quân phường Đậu Liêu được tiếp thu hai nội dung chính gồm: Giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Ở nội dung giáo dục chính trị, các học viên được truyền đạt và tiếp thu các nội dung: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối , chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước hiện nay; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức ở địa phương; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nsm trong tình hình mới; Kết hợp kinh tế ,văn hóa xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam, tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông; Chiến lực phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trong phần huấn luyện quân sự, chiến sĩ lực lượng dân quân sẽ được nắm rõ điều lệnh về đội hình đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; thực hành với các loại trang thiết bị vũ khí hiện có trong biên chế của quân đội.

Đồng chí Thái Khắc Hải, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường quán triệt một số nội dung, nội quy 

Thông qua đợt huấn luyện, nhằm từng bước nâng cao nhận thức về chính trị, quân sự, hậu cần – kỹ thuật và các nội dung chuyên ngành của lực lượng Dân quân; giúp cho lực lượng nắm chắc các nguyên tắc, kỹ thuật, chiến thuật hiệp đồng trong quá trình chiến đấu; cũng như sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị và vũ khí tự tạo, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm cơ sở sở vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Bản đồ phường Đậu Liêu
 Liên kết website
Thống kê: 264.593
Online: 6