Hưởng ứng tháng hành động chuyển đổi số quốc gia, sáng ngày 22.10 UBND phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức tuyên truyền lưu động với các nội dung về chuyển đổi số.

Qua chương trình tuyên truyền lưu động góp phần tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số, công nghệ số, từ đó lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường nhận thức rõ vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thúc đẩy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để tham gia, hành động, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Đây là một trong những hoạt động trong tháng 10 trên toàn địa bàn phường góp phần thực hiện tốt chủ đề chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
  Bản đồ phường Đậu Liêu
   Liên kết website
  Thống kê: 264.590
  Online: 4