Sáng ngày 12.4, UBMTTQ phường Đậu Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn (2003 – 2023). Đến dự có các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ thị xã cùng các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, trưởng các đoàn thể,  các vị ủy viên UBMTTQ phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố và các cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh hội nghị 

Trong 20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đậu Liêu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, là cơ quan chủ trì phối hợp tổ chức Ngày Hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phù hợp với điều kiện cụ thể. Các tổ dân phố đều tổ chức Ngày hội trang trọng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phạm Duy Ất, UVBTV Chủ tịch UBMTTQ phường khai mạc hội nghị

Với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Nhân dân đồng thuận cao. Nhằm từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống Nhân dân, phường đã vận động nhân dân làm được 65 tuyến đường bê tông và thảm nhựa dài 19,5km trị giá 285 tỷ đồng; với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” công tác xây dựng kết cấu hạ tầng làm đường giao thông trên địa bàn, phường được thị xã, tỉnh đánh giá là đơn vị điển hình, có các đơn vị bạn đến tham quan và học hỏi; phong trào hiến đất, hiến tài sản được nhân dân đồng tình,…công tác xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa, mua các thiết chế văn hóa, mua bàn ghế, phông màn, loa máy, lát gạch, láng sân,…trị giá trên 5 tỷ đồng,…

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, PCT UBMTTQ thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Bùi Đức Song, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được thực hiện sâu rộng, thường xuyên hàng năm vận động được bình quân trên 50 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Phường trích quỹ “vì người nghèo” trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn mỗi tổ dân phố từ 5 - 10 suất quà trị giá 5-8 triệu đồng từ đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đến nay, hộ nghèo tính theo tiêu chí mới toàn phường có 74 hộ bằng 4,61%; cận nghèo có 78 hộ  bằng 4,86%; tỷ lệ đạt gia đình văn hóa hằng năm trên 89%; có trên 75% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”,…Các khu dân cư đã tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Với những hoạt động thiết thực, nội dung phong phú, Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thu hút được sự tham gia ngày càng đông đảo của Nhân dân.

Trao tặng giấy khen cho 3 tập thể...

và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp này, UBND phường đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm Ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Bản đồ phường Đậu Liêu
 Liên kết website
Thống kê: 208.818
Online: 11