Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai chặt chẽ, tạo sự minh bạch, công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất và góp phần tăng thu vào ngân sách Nhà nước, ngày 20/5 phường Đậu Liêu đã triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đồng thời thu quỹ các loại năm 2022.

Năm 2022, phường Đậu Liêu được giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên 450 triệu đồng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện mọi nguồn lực nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, phân công nhiệm vụ cho 8 tổ công tác tại 8 tổ dân phố.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tới người dân chấp hành việc nộp thuế theo quy định, đội thuế liên phường, xã đã chủ động phối hợp UBND phường rà soát lập bộ, phát hành thông báo nộp thuế, đồng thời hướng dẫn người nộp thuế kê khai bổ sung theo mẫu quy định để làm căn cứ điều chỉnh bộ thuế; các tổ công tác được phân công tham gia thu thuế phát huy tinh thần trách nhiệm nên đã thực hiện tốt việc thu đảm bảo an toàn, đạt kế hoạch đề ra. Kết quả, sau một ngày triển khai thu được 87% thuế đất phi nông nghiệp và thu quỹ các loại đạt 99%.

Trong thời gian tới, phường cùng với đội thuế tiến hành thông tin cho các hộ gia đình có diện tích đất vắng chủ chưa thực hiện việc nộp thuế để thu vét, phấn đấu đạt 100% kế hoạch, không để thất thu thuế. Đối với những trường hợp chưa kê khai hoặc cố tình không chấp hành kê khai thì có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Bản đồ phường Đậu Liêu
 Liên kết website
Thống kê: 184.159
Online: 21