Nhằm bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Sáng ngày 21.6 Hội đồng giáo dục quốc phòng phường Đậu Liêu đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4. Đồng chí Trung tá Trần Khắc Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã về dự

 

Toàn cảnh Lễ Khai mạc 

Tham gia lớp cập nhật có 80 học viên, là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng các chi đoàn, chi hội, các đảng viên, hội viên. Các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đồng chí Trung tá Trần Khắc Long - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã phát biểu khai mạc 

Đồng chí Bùi Đức Song, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ quán triệt các nội dung

Đồng chí Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến phổ biến các chuyên đề 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trung tá Trần Khắc Long - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học. 

Thông qua lớp học đã góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Đậu Liêu ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch./.

Phương Chi


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
  Bản đồ phường Đậu Liêu
   Liên kết website
  Thống kê: 184.160
  Online: 21