LỊCH CÔNG TÁC

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG ĐẬU LIÊU

Từ ngày: 12/11/2020 đến ngày: 18/11/2020
Thứ 5 Ngày 12/11/2020
UBND Phường Đậu Liêu
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
13 giờ 30

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Kính mời: Toàn BCH Đảng bộ; TT HĐND,UBND,UBMTTQ ; Các đại biểu HĐND phường khóa XX; BCH các đoàn thể CT-XH, các hội xã hội

Nhà văn hóa TDP1
13 giờ 30

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Kính mời: Toàn BCH Đảng bộ; TT HĐND,UBND,UBMTTQ ; Các đại biểu HĐND phường khóa XX; BCH các đoàn thể CT-XH, các hội xã hội

NVH TDP1
14 giờ

Kiểm tra thực địa và thẩm định đề án đóng cửa mỏ của CTy CP Tập đoàn công nghiệp VN1

Kính mời: Đ/c Thái Lương

Mỏ đá VN1